08
June
2021
O‘zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya qo‘mitasi. Debitorlik va kreditorlik qarzlari to‘g‘risidagi hisobot (01.04.2021 yil holatiga)