22
July
2019
O‘zbekiston Respublikasi Davlat ekologiya qo‘mitasining daromad va xarajatlar ijrosi to‘g‘risida ma’lumot (2019 yil 1-iyul holatiga)