Qonunchilik
 

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi

08.12.1992 y.;

https://lex.uz/ru/docs/35869?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida»

754-XII-son, 9 dekabrya 1992 y.

http://lex.uz/docs/7065?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Suv va suvdan foydalanish to‘g‘risida»

837-XII-son, 06.05.1993 y.;

https://lex.uz/ru/docs/93202?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi;

22.09.1994 y.; 

https://lex.uz/ru/docs/97661?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining Yer Kodeksi

30.04.1998 y.;

https://lex.uz/ru/docs/149947?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Ekologik ekspertiza to‘g‘risida»

73-II 25.05.2000 y.;

https://lex.uz/ru/docs/9760?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Radiatsiyaviy xavfsizlik to‘g‘risida»

120-II-son, 31.08.2000 y.;

https://lex.uz/ru/docs/13868?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Qishloq xo‘jalik o‘simliklarini zararkunandalar, kasalliklar va begona o‘tlardan himoya qilish to‘g‘risida»

116-II-son 31.08.2000 y.;

https://lex.uz/ru/docs/12791?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining qonuni «Er osti boyliklari to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga o‘zgartishlar va qo‘shimchalar kiritish haqida (yangi tahriri)

444-II-son, 13.12.2002 y.;

https://lex.uz/ru/docs/77646?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Muhofaza etiladigan tabiiy hududlar to‘g‘risida»

710-II-son, 03.12.2004 y.

https://lex.uz/ru/docs/415228?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasining Qonuni «Ekologik nazorat to‘g‘risida»

O‘RQ-363-son, 27.12.2013 y.;

https://lex.uz/ru/docs/2304949?otherlang=3


O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori «Tadbirkorlik sub’ektlariga davlat xizmatlarini ko‘rsatish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»

PQ-2750-son, 01.02.2017 y.;

https://lex.uz/ru/docs/3103832?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori «Motor moylarini ishlab chiqarishni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»

PQ–1759-son 22.05.2012 y

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori «2017 — 2021 yillarda yer osti suvlari zaxiralaridan oqilona foydalanishni nazorat qilish va hisobga olishni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida»

PQ–2954-son, 04.05.2017 y.

https://lex.uz/ru/docs/3193343?otherlang=3


O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori

«Erdan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»

575-son, 29.11.1994 y.;

https://lex.uz/ru/docs/707638?otherlang=3

«O‘zbekiston Respublikasining muhofaza etiladigan tabiiy hududlari davlat kadastrini yuritish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»

104-son, 10.03.1998 y.;

https://lex.uz/ru/docs/775550?otherlang=3

«O‘zbekiston Respublikasidaer monitoringi to‘g‘risida nizomni tasdiqlash haqida»

496-son, 23.12.2000 y.;

https://lex.uz/ru/docs/430486?otherlang=3

«O‘zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhitning davlat monitoringi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida»

737-son, 05.09.2019 y.;

https://lex.uz/ru/docs/4502814?otherlang=3

«Davlat ekologik nazoratini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida»

216-son, 05.08.2014 y.;

https://lex.uz/ru/docs/2443089?otherlang=3

«2016 — 2020 yillarda O‘zbekiston Respublikasida atrof tabiiy muhit monitoringi Dasturini tasdiqlash to‘g‘risida»

273-son, 23.08.2016 y.;

https://www.lex.uz/docs/3019801?otherlang=3

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori «Sug‘oriladigan yerlarni shamol eroziyasiga hamda suv xo‘jaligi ob’ektlarini qum bosishiga qarshi ihota daraxtzorlari barpo etish va rekonstruktsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida»

422-son, 05.06.2018 y.;

https://lex.uz/ru/docs/3769576?otherlang=3

«Atrof-muhitga ta’sirni baholash mexanizmini yanada takomillashtirish to‘g‘risida»

541-son, 07.09.2020 y.

https://lex.uz/ru/docs/4984501?otherlang=3

«Er qa’ri uchastkalaridan foydalanish huquqi uchun litsenziyalar berish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»

403-son, 23.06.2020 y.

https://lex.uz/ru/docs/4866887?otherlang=3

«O‘zbekiston Respublikasi hududidagi suv ob’ektlarining suvni muhofaza qilish va sanitariya-muhofaza zonalarini belgilash tartibi to‘g‘risidagi» nizomni tasdiqlash haqida

981-son, 11.12.2019 y.;

https://lex.uz/ru/docs/4640437?otherlang=3

«Gidrotexnika inshootlarining xavfsizligi to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»

499-son, 16.11.1999 y.;

https://lex.uz/ru/docs/361005?otherlang=3

«Er osti chuchuk suvlari hosil bo‘ladigan zonalarga respublika ahamiyatiga ega bo‘lgan muhofaza etiladigan tabiiy hududlar maqomini berish to‘g‘risida»

302 26.08.2002 y.;

https://lex.uz/ru/docs/294179?otherlang=3

«Chuchuk yer osti suvlari chiqadigan zonalarni belgilash to‘g‘risida»

14-son, 12.01.2004 y.;

https://lex.uz/ru/docs/1147436?otherlang=3

«Kommunal xo‘jaligi tizimida tabiatni muhofaza qilish faoliyatini yaxshilashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida

 

11-son, 03.02.2010 y.;

https://lex.uz/ru/docs/1589683?otherlang=3

«O‘zbekiston Respublikasida suvdan foydalanish va suv iste’moli tartibi to‘g‘risidagi» Nizomni tasdiqlash haqida

82-son, 19.03.2013 y.;

https://lex.uz/ru/docs/2145599?otherlang=3

«Chiqindilar bilan bog‘liq ishlarni amalga oshirish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to‘g‘risida»

95-son, 06.02.2019 y.;

https://lex.uz/ru/docs/4191469?otherlang=3

«Ekologik normativlar loyihalarini ishlab chiqish va kelishish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida»

14-son, 21.01.2014 y.;

https://lex.uz/ru/docs/2325223?otherlang=3

«Muhofaza etiladigan tabiiy hududning pasportini yuritish tartibi to‘g‘risidagi Nizomni tasdiqlash haqida»

137-son, 02.06.2014 y.;

https://lex.uz/ru/docs/2400255?otherlang=3

«O‘simlik dunyosi ob’ektlaridan foydalanishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»

278-son, 30.09.2015 y.;

https://lex.uz/ru/docs/2770944?otherlang=3

«Ekologik nazorat sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash haqida»

286-son, 08.10.2015 y.;

https://lex.uz/ru/docs/2783352?otherlang=3

«Majmua (landshaft) buyurtma qo‘riqxonalarini barpo etish va ularning faoliyatini tashkil etish bilan bog‘liq masalalarni tartibga solish chora-tadbirlari to‘g‘risida»

238-son, 22.07.2016 y.;

https://lex.uz/ru/docs/3010566?otherlang=3

«Tabiatdan foydalanish sohasida davlat xizmatlari ko‘rsatishning ayrim ma’muriy reglamentlarini tasdiqlash to‘g‘risida

255-son, 31.03.2018 y.;

https://lex.uz/ru/docs/3646584?otherlang=3

«Tabiatni muhofaza qilishni ta’minlashning iqtisodiy mexanizmlarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida

820-son, 11.10.2018 y.;

https://lex.uz/ru/docs/3971360?otherlang=3