Бошкарманинг ер ресурслари ва ер ости бойликларини муҳофаза қилиш йўналишидаги вазифалари ва функциялари

Қуйидагилар ер ресурслари ва ер ости бойликларини муҳофаза қилиш йўналишида Бошқарманинг асосий вазифалари ҳисобланади:

Бошқарманинг вазифалари ва функциялари

Қуйидагилар Сув ер ресурслари йўналишида Бошқарманинг асосий вазифалари ҳисобланади:

– Бошқарма ва ҳудудий органларнинг сув ресурсларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш ва ташкил этиш;

– сув, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар (ер усти сув объектларининг сувни муҳофаза килиш зоналари ҳамда ер ости чучук сувлари ҳосил бўладиган, муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд макоми берилган ҳудудларни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги қонунчиликка риоя этилиши устидан давлат экологик назоратини олиб бориш;

– табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларни аслидагидай қайтариш соҳасида давлат бошқарувини амалга ошириш;

– экология ва атроф-муҳит муҳофаза қилиш соҳасида тарбия ва таълим тизимини ривожлантириш, экологик билимларни тарғиб қилиш борасида таклифлар ишлаб чиқиш;

– атроф-муҳитнинг кулай экологик ҳолати саклаб турилишини таъминлаш, экологик вазиятни соғломлаштириш;

– атроф-муҳит муҳофазаси ишларини, ягона табиатни муҳофаза килиш ва ресурс тежайдиган сиёсатни ишлаб чикилишида, шунингдек уни ўтказилишида амалий чора-тадбирларни амалга оширилишида идоралараро ўзаро харакатни мувофиқлаштириш масалалари бўйича умумий раҳбарликни амалга ошириш ва х.к. 
 

Бошқарма ва ҳудудий органларнинг сув, ер ресурслари муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш ва ташкил этишга оид функцияларига қуйидагилар киради:

Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари, шунингдек, бошқа норматив-хуқуқий ҳужжатлар талабларига риоя қилиш;

тегишли бўлинма фаолиятига бевосита раҳбарликни амалга ошириш, ушбу бўлинмага Ўзбекистон Республикаси Президентининг тегишли Фармони ва қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори ва бошқа қонун ҳужжатлари ҳамда Давлат экология қўмитаси ҳужжатлари билан юкланган вазифа ва функцияларнинг бажарилишини ташкил этиш;

Давлат экология қўмитасининг ҳудудий бўлинмалари ва идоравий мансуб ташкилотлари фаолиятини ўз ваколатлари доирасида мувофиқлаштириш;

прогноз кўрсаткичларининг бажарилишини мунтазам таҳлил қилиш ҳамда Давлат экология қўмитасининг ҳудудий бўлинмалари ва идоравий мансуб ташкилотлари ушбу курсаткичларга сузсиз эришишини таъминлашга каратилган қўшимча чора-тадбирлар кўриш бўйича таклифларни Давлат экология қўмитаси раисининг назорат қилувчи ўринбосарларига киритиш;

Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва топшириқлари ижросини таъминлаш, Давлат экология қўмитасининг таркибий бўлинмаларида ижро интизомини мустаҳкамлаш бўйича комплекс амалий чора-тадбирларни амалга ошириш, таркибий бўлинма ходимларининг шахсий масъулиятини ошириш чора-тадбирларини қўриш;

1) Давлат экология қўмитаси Ҳайъати қарорлари, раис ва унинг ўринбосарларининг буйруқ ва топшириқлари ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш;

2) таркибий бўлинмаларнинг ҳар чораклик иш режалари ишлаб чиқилишини, уларнинг тасдиқлаш учун киритилишини, уларда кўрсатилган вазифалар ва тадбирларнинг ўз вақтида ва сифатли бажарилишини таъминлаш;

3) таркибий бўлинмалар фаолиятига оид масалалар юзасидан қонун ҳужжатларини такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш ва уларни кўуриб чиқиш учун Давлат экология қўмитаси раҳбариятига киритиш;

4) Давлат экология қўмитасига такдим этилган таклифлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаларини тўлиқ ва ҳар томонлама кўриб чиқиш, уларни пухта ҳуқуқий, молиявий, иқтисодий ва бошқа экспертизадан ўтказиш;

5) Давлат экология қўмитасининг ҳудудий бўлинмалари ва идоравий мансуб ташкилотлари раҳбарларининг фаолияти самарадорлиги ҳамда натижадорлигини мунтазам равишда танқидий таҳлил қилиш, мажлисларда уларнинг шахсий ҳисоботларини эшитиш, якуний натижалар бўйича зарур чоралар кўриш;

6) Ўзбекистон Республикаси Президентининг Халқ қабулхоналари билан самарали ҳамкорлик қилиш, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 декабрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4904-сон Фармонига мувофиқ уларнинг фаолиятида фаол иштирок этиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг Президент Виртуал қабулхонасидан тушган мурожаатлари ўз вақтида ва тўлиқ кўриб чиқилишини таъминлаш;

7) давлат сирига киритилган маълумотлар ва махфий ахборот билан ишлашда қонун ҳужжатлари талабларига риоя қилиш.
 

Бошқарманинг сув ресурсларини муҳофаза қилиш соҳасидаги
функцияларига қуйидагилар киради
:

1) ер усти, ер ости сувларини ифлослантириш манбалари устидан давлат экологик назорати ўтказилишини амалга оширади ва мувофиқлаштиради;

2) сув ресурсларидан фойдаланилиши, ер усти ва ер ости сувларидан фойдаланишнинг белгиланган меъёрлари, қоидалари ва режимига, уларни ифлосланиш, булғаниш ва қуриб қолишдан муҳофаза қилиш, шунингдек, сув объектларининг қирғоқ буйиларида (зоналарида) сувни муҳофаза қилиш чора- тадбирлари бажарилишини назорат қилади;

3) сувдан махсус фойдаланиш ва сувни махсус истеъмоли учун рухсатномалар бериш, шу жумладан “Ягона дарча” марказлари орқали давлат хизматларини кўрсатиш ва уларнинг ҳисобини юритиш ишларига раҳбарлиқ қилади;

4) оқова сувлар таркибидаги ифлослантирувчи моддаларнинг атроф-муҳитга йўл қуйилиши мумкин бўлган чегаравий ташламалари манбаларини хатловдан ўтказишда ҳамда ўрнатилаётган меъёрларини кўриб чиқишда иштирок этади;

5) оқова сувлар таркибидаги ифлослантирувчи моддаларни атроф табиий муҳитга чиқариб ташлаш(оқизиш)нинг белгиланган экологик меъёрлари, шунингдек ушбу ташламаларни белгиланган меъёрларгача пасайтиришга доир чора-тадбирларни келишади;

6) оқова сувларни очик сув ҳавзалари ва жой рельефига ташлаганлик учун компенсация тўловлари тўловчиларини қамраб олиш борасидаги фаолиятни мувофиқлаштиришда иштирок этади;

7) юридик ва жисмоний шахслар томонидан сувни муҳофаза қилиш объектлари, сув ҳўжалиги тизимлари, сув омборлари ва бошка гидротехника иншоотларини ишлатиш коидаларига риоя этилиши ва бажарилишининг давлат экологик назоратини амалга оширади;

8) сув ресурсларини тежайдиган технологияларни кенг ва ҳар бир ишлаб чиқариш жараёнида жорий қилиш юзасидан таклифлар ишлаб чиқади;

9) ишлаб чиқариш оқоваларини канализация тизимларига ташлайдиган корхоналар оқова сувлари назоратини ташкиллаштиради;

10) ер усти сув манбаларининг сувни муҳофаза қилиш минтақаларида ҳамда ер ости чучук сувлари ҳосил бўладиган, муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд мақоми берилган ҳудудларда ўтказиладиган рейдлар ва уларнинг натижадорлиги мониторингини юритади.
 

Ер ресурслари ва ер ости бойликларини муҳофаза қилиш йўналишидаги вазифалари ва функциялари

Қуйидагилар ер ресурслари ва ер ости бойликларини муҳофаза қилиш йўналишида Бошқарманинг асосий вазифалари ҳисобланади:

– Бошқарма ва ҳудудий органларнинг ер ресурсларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш ва ташкил этиш;

– Ер, кенг таркалган қазилма бойликларини, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар (ер усти сув объектларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари ҳамда ер ости чучук сувлари ҳосил бўладиган, муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд мақоми берилган худудлар)ни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш сохасидаги қонунчиликка риоя этилиши устидан давлат экологик назоратини олиб бориш;

– табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларни аслидагидай қайтариш соҳасида давлат бошқарувини амалга ошириш;

– экология ва атроф-муҳит муҳофаза қилиш соҳасида тарбия ва таълим тизимини ривожлантириш, экологик билимларни тарғиб қилиш борасида таклифлар ишлаб чиқиш;

– атроф-муҳитнинг қулай экологик ҳолати сақлаб турилишини таъминлаш, экологик вазиятни соғломлаштириш;

– атроф-муҳит муҳофазаси ишларини, ягона табиатни муҳофаза қилиш ва ресурс тежайдиган сиёсатни ишлаб чиқилишида, шунингдек уни ўтказилишида амалий чора-тадбирларни амалга оширилишида идоралараро ўзаро харакатни мувофиклаштириш масалалари бўйича умумий раҳбарликни амалга ошириш ва х.к.
 

Бошқарма ва ҳудудий органларнинг сув, ер ресурслари муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш ва ташкил этишга оид функцияларига қуйидагилар киради:

1) тупроқларни ифлослантириш манбалари устидан давлат экологик назорати ўтказилишини амалга оширади ва мувофиқлаштиради;

2) ишлаб чиқариш чиқиндилари, кимёвий моддалар билан ифлосланишдан, ҳароб қиладиган бошқа жараёнлардан ҳимоя қилиниши назорат қилиш;

3) янги ва қайта қурилган корхоналар ҳамда бошқа объектларни жойлаштириш, лойиҳалаш, қуриш ва ишга туширишда экологик хавфсизлик талабларига риоя этилиши;

4) ер эгалари ва ер участкалари фойдаланувчилари томонидан тупроқни муҳофаза қилиш чора-тадбирларининг ўтказилиши;

5) ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларини, уларнинг ўсишини тезлаштирувчи моддаларни, минерал ўғитларни, бошқа кимёвий моддалар ва дориларни ташиш, сақлаш ва қўллаш чоғида атроф муҳитни муҳофаза қилиш талабларига риоя этилиши устидан назорат;

6) 6-тоифага мансуб бўлган муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар (ер усти сув объектларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари ҳамда ер ости чучук сувлари ҳосил бўладиган, муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд мақоми берилган ҳудудлар) давлат кадастрини юритиш;

7) вақтиинча фойдаланишга берилиб, қурилиш, фойдали қазилмалар қазиб олиш ва бошқа таъсирлар натижасида бузилган ерларни фойдаланиш учун яроқли ҳолга келтириш назоратини амалга ошириш;

8) янги муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни ташкил қилиш, уларга ном бериш ва уларни қайта номлаш юзасидан таклифлар ишлаб чиқади;

9) сомон поялари ёқилиши олдини олиш, натижасида тупроқ унумдорлигига етказилган зарар бўйича, ҳуқуқбузарларга нисбатан белгиланган тартибда қўйилган даволар мониторингини юритади;

10) собиқ қишлоқ хўжалиги аэродромлари ва зарарли кимёвий моддаларни кўмиш қабристонлари атрофидаги ерларнинг ифлосланиши назоратини мувофиқлаштиради, мониторинг натижаларини таҳлил қилиб, тупрок ифлосланишини камайтириш юзасидан тегишли кўрсатма ва тавсиялар беради.

– Бошқарма ва ҳудудий органларнинг ер ресурсларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш ва ташкил этиш;

– Ер, кенг тарқалган қазилма бойликларини, муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар (ер усти сув объектларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари ҳамда ер ости чучук сувлари ҳосил бўладиган, муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд мақоми берилган ҳудудлар)ни муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш соҳасидаги қонунчиликка риоя этилиши устидан давлат экологик назоратини олиб бориш;

– Табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва уларни аслидагидай қайтариш соҳасида давлат бошқарувини амалга ошириш;

– Экология ва атроф-муҳит муҳофаза қилиш соҳасида тарбия ва таълим тизимини ривожлантириш, экологик билимларни тарғиб қилиш борасида таклифлар ишлаб чиқиш;

– Атроф-муҳитнинг қулай экологик ҳолати сақлаб турилишини таъминлаш, экологик вазиятни соғломлаштириш;

– Атроф-муҳит муҳофазаси ишларини, ягона табиатни муҳофаза қилиш ва ресурс тежайдиган сиёсатни ишлаб чиқилишида, шунингдек уни ўтказилишида амалий чора-тадбирларни амалга оширилишида идоралараро ўзаро харакатни мувофиқлаштириш масалалари бўйича умумий раҳбарликни амалга ошириш ва х.к.
 

Бошқарма ва ҳудудий органларнинг сув, ер ресурслари муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятини мувофиқлаштириш ва ташкил этишга оид функцияларига қуйидагилар киради:

1) тупроқларни ифлослантириш манбалари устидан давлат экологик назорати ўтказилишини амалга оширади ва мувофиқлаштиради;

2) ишлаб чиқариш чиқиндилари, кимёвий моддалар билан ифлосланишдан, ҳароб қиладиган бошқа жараёнлардан ҳимоя қилиниши назорат қилиш;

3) янги ва қайта қурилган корхоналар ҳамда бошқа объектларни жойлаштириш, лойиҳалаш, қуриш ва ишга туширишда экологик хавфсизлик талабларига риоя этилиши;

4) ер эгалари ва ер участкалари фойдаланувчилари томонидан тупроқни муҳофаза қилиш чора-тадбирларининг ўтказилиши;

5) ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларини, уларнинг ўсишини тезлаштирувчи моддаларни, минерал ўғитларни, бошқа кимёвий моддалар ва дориларни ташиш, сақлаш ва қўллаш чоғида атроф муҳитни муҳофаза қилиш талабларига риоя этилиши устидан назорат;

6) 6-тоифага мансуб бўлган муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар (ер усти сув объектларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари ҳамда ер ости чучук сувлари ҳосил бўладиган, муҳофаза этиладиган табиий ҳудуд мақоми берилган ҳудудлар) давлат кадастрини юритиш;

7) вақтиинча фойдаланишга берилиб, қурилиш, фойдали қазилмалар қазиб олиш ва бошқа таъсирлар натижасида бузилган ерларни фойдаланиш учун яроқли ҳолга келтириш назоратини амалга ошириш;

8) янги муҳофаза этиладиган табиий ҳудудларни ташкил қилиш, уларга ном бериш ва уларни қайта номлаш юзасидан таклифлар ишлаб чиқади;

9) сомон поялари ёкилиши олдини олиш, натижасида тупроқ унумдорлигига етказилган зарар бўйича, ҳуқуқбузарларга нисбатан белгиланган тартибда қуйилган даволар мониторингини юритади;

10) собиқ қишлоқ хўжалиги аэродромлари ва зарарли кимёвий моддаларни кўмиш қабристонлари атрофидаги ерларнинг ифлосланиши назоратини мувофиқлаштиради, мониторинг натижаларини таҳлил қилиб, тупроқ ифлосланишини камайтириш юзасидан тегишли кўрсатма ва тавсиялар беради.

11) фойдали қазилмаларни қазиб олиш, портлатиш ишларини ўтказиш, қазилма чиқинди коналарини, терриконлар, қолдиқ жинслар уюмини ва аҳлатхоналарни жойлаштириш ҳамда улардан фойдаланиш чоғида атроф-муҳитни ифлосланишдан, ҳосил бўлган муаммоларни бартараф этиш ҳамда табиий ресурслардан комплекс фойдаланиш талаблари;

12) кенг тарқалган фойдали қазилмаларни қазиб олиш қоидалари;

13) вақтинча фойдаланишга берилиб, қурилиш, фойдали қазилмалар қазиб олиш ва бошқа таъсирлар натижасида бузилган ерларни фойдаланиш учун яроқли ҳолга келтириш устидан давлат экологик назоратини амалга оширади;

14) кенг таркалган қазилма бойликларини муҳофаза қилиш соҳасида давлат бошқарувини амалга ошириш ишларини режалаштиради;

15) чиқиндиларни сақлаш ва кўмиш мақсадларида ер ости иншоотларини қуриш ва улардан фойдаланиш учун ер қаъри участкаларидан фойдаланиш ҳудуди учун лицензиялар бериш бўйича давлат хизматларини кўрсатади ва уларнинг ҳисобини юритади;

16) дарё ва сой ўзанларидан қум ва шағалларни ноқонуний қазиб олинишини олдини олиш мадсадида рейдлар ўтказилишини ташкиллаштиради ва мониторингини олиб боради.