12
October
2022
Ўзбекистон Республикаси ўсимлик дунёси объектларидан махсус фойдаланиш учун берилган барча рухсатномалар эгалари тўғрисидаги маълумотлар (2022 йил 1 октябрь ҳолатига)