17
January
2022
O‘zbekiston Respublikasida tabiiy manbalar suvidan maxsus foydalanish yoki suvni maxsus iste’mol qilish uchun berilgan ruxsatnomalar to‘g‘risida ma’lumot (2021 yil 12 oy davomida)